Nitsidika ny fikambanana FMTA « Fikambanana Miaro ny Tontolo iainana Antsatrana » ao Antsatrana – Ambilobe izay miara miasa amin’ny WWF ny Minisitry ny Tontolo iainana VINA Marie-Orléa ny 11 may 2022.

Nitsidika ny fikambanana FMTA « Fikambanana Miaro ny Tontolo iainana Antsatrana » ao Antsatrana – Ambilobe izay miara miasa amin’ny WWF ny Minisitry ny Tontolo iainana VINA Marie-Orléa ny 11 may 2022.

Nomena famindram-pitantanana hitantana Ala honko mirefy 2 306 Ha ao Antsatrana ny FMTA hatramin’ny taona 2026 ary isan’ny modelim-pitantanana amin’ny fahaizan’izy ireo mampirindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana eny ifotony.

🌳Mivondrona ao anatin’ny Groupes d’Épargne Communautaire (GEC) ireo mpikambana ary nametraka ny antsoina hoe 3ème caisse, tahirim-bola izay natokan’izy ireo hitantanana maharitra ny ala honko ary nomeny ny anarana hoe « Le fond pour l’environnement ».

✅Mahaleo tena tanteraka ny fikambanana amin’ny asa fiarovna izay ataony satria avy amin’io 3ème caisse io avokoa no amatsian’izy ireo ny asa fitsirihana sy fambolen-kazo izay sahaniny.

Ny taona 2021 dia tafakatra 5 418 400 ariary ny renivola tao amin’ny 3ème caisse ary maherin’ny 300 000 000 ariary ny findramam-bola nataon’ireo mpikambana namatsiana AGR na Activités génératrices de revenu izay sahanin’izy ireo.

👉73 GEC no efa tafapetraka amin’ny tanana miisa 4 miara-miasa amin’ny WWF ao Ambilobe, miisa 2 108 ny mpikambana avy amina tokatrano 1 917 ary ny 60% amin’izany dia vehivavy.

▶️ Reharehan’ny MEDD sy ny Faritra DIANA hoy Ramatoa Minisitra ny fahaizan’ity fikambanana ity mampiray ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahaiza-mitantana. Porofo izao fa afaka mitantana ho lovainjafy ny harena voajanahary sy mitondra fandrosoana ho azy ny mponina eny ifotony.

Evenements

Thématiques
<