TETIKASA KOBABY : MAMPIRINDRA NY ASA FIAROVANA NY FARITRA AROVANA SY NY FANDROSOANA ARA-TOEKARENA ENY IFOTONY

TETIKASA KOBABY : MAMPIRINDRA NY ASA FIAROVANA NY FARITRA AROVANA SY NY FANDROSOANA ARA-TOEKARENA ENY IFOTONY

🌳Tanterahina ao Antsiranana ny 09 – 11 May 2022 ny atrikasa fanombohana amin’ny fomba ofisialy ireo tetikasa fampandrosoana sy fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpisitraka ny Tetikasa KOBABY notarihin’dRamatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny Talen’ny Agence Francaise de Développement ary ireo tompon’Andraiki-panjakana ao amin’ny Faritra Diana.

🟢 Ny Tetikasa KOBABY dia miandraikitra manokana ny fandrindrana sy ny fanamafisana ny fitantanana Faritra Arovana miisa 9 ao amin’ny Faritra DIANA : Lokobe, Montagne d’Ambre, Ankarana, Montagne des Français, Andrafiamena Andavakoera, Ambodivahibe, Oronjia, Ankivonjy, Ankarea.

Mba hampirindra ny asa fiarovana ireo faritra arovana ireo dia manateraka asa fampandrosoana ara-toekarena eny ifotony ihany koa ny tetikasa izay eo ambany fiahian’ny MEDD.

✅ Kaominina miisa 26 ao amin’ny Faritra DIANA no voakasika mivantana amin’ny tetikasa fampandrosoana entin’ny tetikasa KOBABY ary seha-pihariana maro no mahazo tombotsoa amin’izany izay manome lalam-barotra maro sy miteraka asa ho an’ireo mponina eny ifotony :

➡️Famokarana vary manitra

➡️Fiompiana tantely an-tanety sy amin’ny ala honko

➡️Fanjonoana lovainjafy

➡️Fambolena voankazo

🟢 Dimy taona ny fe-potoana iasan’ny tetikasa ary mitentina 7 tapitrisa euro ny famatsiam-bola nomen’ny AFD hanatanterahana asa.

Evenements

Thématiques
<