FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : NIZARA TRAIKEFA TAMIN’IREO MPIANATRA HO POLISY EO ANIVON’NY ENIAP NY DREDD VAKINAKARATRA

FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : NIZARA TRAIKEFA TAMIN’IREO MPIANATRA HO POLISY EO ANIVON’NY ENIAP NY DREDD VAKINAKARATRA

🟢 Mifanome tanana ary miara-miasa akaiky amin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ny Polisim-Pirenena amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.

🇲🇬 Ho fanamafisana ny traikefan’izy ireo dia nanome fiofanana ireo mpianatra ho polisy miisa 1000 eo anivon’ny ENIAP na Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Polices ny DREDD VAKINAKARATRA mahakasika ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny harena voajanahary eto Madagasikara sy ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro.

▶️ Notsindriana manokana nandritra ity fiofanana ity ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana amin’ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny vokatry ny ala sy ny harena voajanahary ary ny fampiharana ny politika « tolérance zéro » izay napetraky ny MEDD.

Evenements

Thématiques
<