ANKAZOBE : NAMETRAHANA ARO AFO IREO TOERAM-PAMBOLEN-KAZO SY NY FARITRA AROVANA

ANKAZOBE : NAMETRAHANA ARO AFO IREO TOERAM-PAMBOLEN-KAZO SY NY FARITRA AROVANA

🌳🌳Ao amin’ny Distrikan’Ankazobe no ahitana sombin’ala voajanahary arovana akaiky indrindra ny Faritra Analamanga izay mitahiry karazan-javaboahary maro isan-karazany. Ankoatr’ireo faritra arovana ireo dia manana saham-pambolen-kazo midadasika ihany koa ny Distrikan’Ankazobe ao Firarazana izay nanatanterahana fambolen-kazo nanomboka ny taona 2019.

▶️ Ho fiarovana ireo toeram-pambolen-kazo sy Faritra arovana amin’ny doro tanety sy ny doro ala dia misy ny fisorohana izay tsy maintsy atao. Ka ankoatra ireo fanentanana amin’ny amin’ny voka-dratsin’ny doro tanety dia nametraka aro afo tao amin’ny saham-pambolen-kazo ao Firarazana sy tao amin’ny Faritra arovana Ankafobe ny MEDD notarihin’dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa niaraka tamin’ireo fokonolona eny an-toerana, ny vondron’olona ifotony ary ireo mpitantana ny faritra arovana ny zoma 29 aprily 2022 teo.

✅ Manodidina ny 50 km ny aro afo ho apetraka ao amin’ny toeram-pambolen-kazo ao Firarazana ary tafiditra ao anatin’izany ity notanterahina ity.

✅ Mirefy 10 ka hatramin’ny 20 metatra ny sakan’ny aro afo izay apetraka mba azahoana misakana ny afo raha sanatria ka misy tranga doro tanety.

👉 Ho an’ny Faritra arovana Ambohitantely dia aro afo 70 kilometatra no efa tafapetraka izay niarahana tamin’ireo fokonolona manodidina ny faritra arovana. Nisitraka tambin-karama ireo fokonolona nanao ny asa nandritra ny fotoana nametrahana ny aro afo.

Evenements

Thématiques
<