FAMPIROBOROBOANA NY LOHARANON’ANGOVO AZO ASOLO NY ARINA SY NY KITAY : NAMOLAVOLA TAHIRIN-KEVITRA SY TOROLALANA NY MEDD

FAMPIROBOROBOANA NY LOHARANON’ANGOVO AZO ASOLO NY ARINA SY NY KITAY : NAMOLAVOLA TAHIRIN-KEVITRA SY TOROLALANA NY MEDD

🟢 Ny fampiroboroboana ny loharanon’angovo azo asolo ny arina sy ny kitay dia mifandraika amin’ny paikadin’ny MEDD dia ny :

✅ Fambolenkazo, fanarenana ny ala, fiarovana ny rohivoahary

✅ Toekarena maitso sy manga ary ny RSE

✅ Fiovaon’ny toetrandro sy ny firosoana amin’ny fampiasana loharanon’angovo azo avaozina.

▶️ Ny fampiroboroboana ireo loharanon’angovo azo asolo ny arina sy ny kitay dia laharam-pahamehana ho an’ny MEDD sady mamaly ny tanjon’ny fandrosoana lovainjafy faha 7 momba ny fanamorana ny fahazoan’ny rehetra angovo azo antoka, maharitra ary manaraka ny toetrandro.

▶️ Efa nisy ny dingana nirosoana niantsoana ireo mpisehatra rehetra nampiseho ny voka-pikarohany amin’ny angovo asolo ny arina sy kitay tamin’ny Symposium des énergies alternatives izay atao mandritra ny FIM ny volana septambra 2021.

👉 Ho fanohizana izany dia nifamotoana tao Antsirabe ny 26 hatramin’ny androany 28 aprily ireto mpisehatra amin’ny angovo maitso ireto nijery ny paikady hafahana mampiroborobo ity seha-pihariana miaro ny tontolo iainana ity ka tapaka nandrita izany fa hivondrona anaty fikambanana sy rafitra ara-dalana izy ireo hafahana mametraka paikady iraisana.

👉 Aorian’izao fihaona izao dia hamoaka tahirin-kevitra miendrika torolanana ny Ministera iarahana amin’ireo mpisehatra rehetra amin’ny loharanon’angovo asolo ny arina sy kitay sy ny Fandaharan’asa RINDRA izay vatsian’ny Vondrona Eoropeana ho fanampiana ireo izay maniry handraharaha ao anatin’ity saha-pihariana maitso ity.

Evenements

Thématiques
<