🌿FANAMAFISANA NY FIAROVANA NY COFAV : NOHAVAOZINA NY FAMINDRAM-PITANTANANA HO AN’NY VOI MIARADIA

🌿FANAMAFISANA NY FIAROVANA NY COFAV : NOHAVAOZINA NY FAMINDRAM-PITANTANANA HO AN’NY VOI MIARADIA

🌳Ho fanamafisana ny fiarovana ny Tandavanala COFAV dia tontosa ny 25 novambra teo ny fanavaozana ny famindram-pitantanana ny ala izay tantanin’ny VOI Miaradia, Kaominina Vinanintelo Distrikan’i Vohibato, Faritra Matsiatra Ambony izay notanterahnin’ny DREDD Matsiatra Ambony.

🌱Mirefy 4 000ha ny faritra tantanin’ny VOI Miaradia izay ahitana mpikambana miisa 360. 10 taona ny fanavaozana famindram-pitantanana izay nomena azy ireo noho ny fahitana fa tsara ny tombana ny fitantanana izay nataon’izy ireo teo aloha ary hanamafy ny fiaraha-miasa min’izy ireo hatrany ny DREDD Matsiatra Ambony hanamafisana ny fiarvana ity Tandavanala COFAV ity.

Nanome voninahitra izao fanavaozana ny famindram-pitantanana izao ny Ben’ny Tananan’ny Kaominina Vinanitelo, DREDD Matsiatra Ambony, solontenan’ny District Vinanintelo ary ny Conservation Internationale izay mpitantana ny Tandavanala COFAV.

Evenements

Thématiques
<