FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA 🌿MANAMAFY NY FAMPITAOVANA IREO TEKNISIANINA NY MEDD

FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA 🌿MANAMAFY NY FAMPITAOVANA IREO TEKNISIANINA NY MEDD

Tontosa tao Nanisana ny 14 novambra 2023 teo ny fanolorana fitaovana ho an’ny MEDD entina manamafy ny fitantanana sy fiarovana ny tontolo iainana, niarahana tamin-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa sy Ramatoa Natasha van Rijn Solontena maharitry ny PNUD eto Madagasikara.

🌱Fitaovana informatika nahitana serveur, solontsaina, tablette, imprimante, …entina manamafy ny fametrahana ny « Système d’Information pour la Gestion Environnementale (SIGE) » no natolotry ny Tetikasa CCCD-Conventions de Rio izay vatsian’ny PNUD. Ireto fitaovana ireto izay hanampy betsaka amin’ny fikirakirana ireo antontan’isa sy antontan-kevitra mahakasika ny tontolo iainana ao anatin’ny SIGE hanamorana ny fakana fanapahan-kevitra amin’ny fitantanana ny tontolo iainana.

🌱Nisitraka moto miisa 6 avy amin’ny Tetikasa S2NAP ihany koa ny Fitaleavam-paritra Boeny Betsiboka, Melaky, Atsimo Andrefana, Analanjirofo, Menabe, ary Alaotra Mangoro hanamafisana ny fanaraha-maso ny harena voajanahary eny anivon’ireo Faritra Arovana sy ny Ala Honko. Ity tetikasa ity dia vatsian’ny PNUE amin’ny alalan’ny GEF 5.

🌱Tsy mikely soroka ny Ministera sy ireo mpiara-miombon’antoka hoy Ramatoa Minisitra manamafy ny fampitaovana ny Fitaleavana eto nivon’ny MEDD hanamorana ny asa iandraiketan’izy ireo indrindra ny eny ifotony amin’ny fikajiana ny tontolo iainana.

 

Evenements

Thématiques
<