🌱FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA SY FANARENANA NY TONTOLO MANODIDINA : NOTANTERAHINA ANDROANY NY FANAOVAN-TSONIA NY TETIKASA FOLUR

🌱FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA SY FANARENANA NY TONTOLO MANODIDINA : NOTANTERAHINA ANDROANY NY FANAOVAN-TSONIA NY TETIKASA FOLUR

✅️Tontosa androany ny fanaovan-tsonia ny tetikasa FOLUR izay notontosain-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa sy Andriamatoa Charles Boliko Solontenan’ny FAO eto Madagascar Comores Maurice Seychelles.

✅️Ny Tetikasa FOLUR dia natao indrindra hitantanana maharitra ny tontolo manodidina sy entina hampiroboroboana ny rafitra ara-tsakafo tsy manimba ala sy ny harena voajanahary izay hifantoka amin’ny fametrahana sy fanatsarana ny rohim-pihariana vary sy kafe.
✅️Tanjon’ny tetikasa FOLUR ny fanatsarana ny famokarana ny sakafo, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina ambanivohitra amin’ny alalan’ny :
➡️Fanamafisana ny fiarovana ny ala sy ny karazanjavamananaina
➡️Famerenana amin’ny laoniny ny tontolo manodidina sy ny ala
➡️Fitantanana maharitra sy mahomby ny rohim-pihariana kafe sy vary amin’ny alalan’ny fametrahana fitantanana ny fananan-tany mahomby
✅️Haharitra 5 taona ny fe-potaoana hiasan’ny tetikasa ary ao amin’ny Faritra Amoron’i Mania, Atsimo Atsinanana ary Fitovinany sy Vatovavy no hiasany. Tokatrano maherin’ny 300 000 ny tokatrano hisitraka tombotsoa amin’ity tetikasa ity.
✅️Ny MEDD no mitarika ny fanatanterahana ny tetikasa iarahana amin’ny MINAE sy ny FAO.
 

Evenements

Thématiques
<