🌍ADY AMIN’NY FIOVAN’NY TOETRANDRO : NOTANTERAHINA TANY DAKAR – SENEGAL NY FIVORIANA MINISTERIALIN’IREO FIRENENA ANDALAM-PANDROSOANA HIOMANANA AMIN’NY COP28

🌍ADY AMIN’NY FIOVAN’NY TOETRANDRO : NOTANTERAHINA TANY DAKAR – SENEGAL NY FIVORIANA MINISTERIALIN’IREO FIRENENA ANDALAM-PANDROSOANA HIOMANANA AMIN’NY COP28

🌱Ho fanomanana ny fiatrehana ny fihaonambe mahakasika ny fiovan’ny toetrandro COP28 dia nanatanteraka fivoriana ministerialy tany Dakar – Sénégal ireo Minisitry ny Tontolo iainana avy amin’ny firenena 46 an-dalam-pandrosoana ny 28 sy 29 septambra 2023. Misolotena an’i Madagasikara amin’izany Ramatoa Minisitra VINA Marie Orléa.

✅️Tanjon’ity fivoriana ity ny fametrahana paikady iraisana entina miatrika ny COP28 any Dubaï, ny fanaovana tombana ny ezaka vitan’ny firenena tsirairay amin’ny adisisika iraisam-pirenena hiatrehana ny fiovan’ny toetrandro sy ny tokony hananana fitaovana ahafahana manaramaso ny tapaka tamin’ireo adisisika ireo.
👉Tapaka nandritra ny fivoriana ihany koa fa ho apetraka ny rafitra « Secrétariat permanent des PMA » mahakasika ny fiovan’ny toetrandro.

➡️Voaresaka nandritra ity fihaonana ity ireto lohahevitra ireto: (i) fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro sy ny tanjona ankapobeny, (ii) fahavoazana sy ny fanonerana, (iii) fandaharan’asa mahakasika ny fanalefahana ny fiovan’ny toetrandro, (iv) famatsiam-bola mahakasika ny fiovan’ny toetrandro.

Evenements

Thématiques
<