VALANJAVABOAHARY MADAGASIKARANTSIKA: NOTOKANANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY AO AMPOTAKA FARITRA VAKINANKARATRA

VALANJAVABOAHARY MADAGASIKARANTSIKA: NOTOKANANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY AO AMPOTAKA FARITRA VAKINANKARATRA

Tontosa ny 28 aogositra 2023 tao Ampotaka Distrikan’i Mandoto Faritra Vakinakaratra ny fitokanana ny valanjavaboahary Madagasikarantsika notarihan’ny Filoha Andry RAJOELINA mivady, Ramatoa VINA Marie-Orléa Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Andriamatoa Vyvato RAKOTOVAO RAKOTOMADITRA Gouvernoran’ny Faritra Vakinankaratra ary Andriamatoa Francis RABARIJOHN Tale Jeneralin’ny Impérial Brands Madagascar.

🌿Fahombiazana amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina ity tetikasa valanjavaboahary Madagasikarantsika ity. Fianakaviana 332 sy olona miisa 1000 mahery no misitraka tombotsoa mivantana aminy. Mitondra fandrosoana ara-tsosialy ho an’ny mponina eny ifotony arak’izany ity tetikasa ity satria manatsara ny velon-tena sy ny fari-piainan’izy ireo. Ny DREDD Vakinakaratra no manatanteraka ny asa eny an-toerana miaraka amin’ireo Vondron’Olona Ifotony.

 

✅️Valanjavaboahary Madagasikarantsika miisa 5 hafa ankoatr’ity ao Ampotaka ity no hapetraka manerana an’i Madagasikara izay mirefy 120Ha isanisany avy. Tetikasa tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano faha-10 ny Filohan’ny Repoblika “Fitantanana maharitra ny harena voajanahary” sy ny “Vina Madagasikara rakotr’ala” ary tanterahin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Imperial Brands Madagasikara.

“Madagasikarantsika ho rakofantsika ala”

 

Evenements

Thématiques
<