AMAFISINA NY FIKOLOKOLOANA SY FANARAHA-MASO IREO ZANA-KAZO VOAVOLY HATRAMIN’IZAY

AMAFISINA NY FIKOLOKOLOANA SY FANARAHA-MASO  IREO  ZANA-KAZO VOAVOLY HATRAMIN’IZAY

🟢Anio zoma 5 Mey 2023 no notanterahina tao amin’ny kaominina Talata Volonondry ny fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny fikolokoloana sy fanaraha-maso ireo zana-kazo voavoly notarihan-dRamatoa Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, VINA Marie-Orléa. “Fambolenkazo voakolokolo mamela Madagasikara maitso ho an’ny taranaka”, no lohahevitra entintsika manatanteraka izany.

🟢Tanjona napetraka niaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka, ny fanamafisana ny taham-pahombiazan’ireo zanakazo voatsatoka.Politikan’ny Fanamaitsoana sy ny Fandrakofana Ala an’i Madagasikara ao anatin’ny Velirano faha 10 ny Filohan’ny Repoblika.
🟢Ho fitaratra sy fampianarana dia natomboka tamin’ny velarantany 5Ha izay misy hazo voavoly miisa 5 000 ny asa fikolokoloana sy fanaraha-maso. Ankoatry ny fanadiovana ireo zanakazo dia nisy ihany koa ny fametrahana aro afo. Izao hetsika izao dia tafiditra ihany koa amin’ny ady amin’ny doro tanety.
🟢Nankasitraka tanteraka izao hetsika izao ny ben’ny tanànan’i Talata Volonondry ary nanome toky ny hanohizana ity paikady ity.
🟢Nanentana ny tsy maintsy hampiakarana ny taham-pahombiazan’ny fambolen-kazo ihany koa Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa, ka hiverenana ireo toerana rehetra nambolen-kazo hanatanterahana io fikolokoloana io, raha 70% izany tamin’io taom-pambolenkazo lasa io.
Miara-manomboka amin’ity hetsika any Talata Volonondry ity ihany koa ny an’ireo Faritra manerana an’i Madagasikara.

🟢Mifarimbona amin’izao hetsika izao amin’ny Minisitera ireo mpiara-miombon’antoka, ny fikambanana samihafa ary indrindra ny kaominina sy vondron’olona rehetra eny ifotony.

Evenements

Thématiques
<