TOLÉRANCE ZÉRO ⛔️ TOLIARA : TRA-TEHAKA NY SOKATRA RADIATA MIISA 43 NAVOAKA AN-TSOKOSOKO AVY AO AMIN’NY IVON-TOERANA FITAIZANA SOKATRA AO MANGILY

TOLÉRANCE ZÉRO ⛔️ TOLIARA : TRA-TEHAKA NY SOKATRA RADIATA MIISA 43 NAVOAKA AN-TSOKOSOKO AVY AO AMIN’NY IVON-TOERANA FITAIZANA SOKATRA AO MANGILY

➡️Ahitam-bokany hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpitandro ny filaminana, ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ireo mpanome vaovao satria dia sokatra Radiata misa 43 indray no tra-tehaky ny Zandarimariam-pirenena tao an-tokatranon’olona monina ao Tsienengea – Toliara ny alin’ny 7 aprily 2023.

❌️Ahiana ho sokatra navoaka an-tsokosoko avy ao amin’ny ivon-toerana fitaizana sokatra ao Mangily ireto sokatra ireto satria dia ahitana marika fa sokatra giazana avokoa izy ireo.
👉👉Olona miisa 4 no efa voasambotra ankehitriny ary miroso amin’ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo tompon’antoka rehetra ny Zandarimariam-pirenena sy ny DREDD Atsimo Andrefana.

⛔️Voararan’ny lalàna ny fihazana, ny fitazonana, ny fividianana, ny fivarotana, ny fanondranana ary ny fihinanana sokatra araka ny voalaza ao amin’ny Andalana faha 29 ny Lalàna 2005-018 ny CITES – Fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena amin’ny karazam-biby sy zavamaniry. Ankasitrahana hatrany ny fanomezam-baovao avy amintsika rehetra ho fiarovana ireo harena voajanaharintsika ireo.

Evenements

Thématiques
<